titel titel

boek eciw

Een cursus in wonderen

 


Het gedachtegoed:

 

Het begon allemaal met een zoektocht van twee mensen, Bill Thetford en Helen Schucman, beiden professor in de klinische psychologie aan de medische faculteit van de Columbia Universiteit in New York City.


Bill Thetford, het hoofd van de afdeling, kondigde aan dat hij genoeg had van de boosheid en agressie die uit hun samenwerking en houding spraken en besloot met te zeggen: ‘Er moet een andere manier weg zijn’. Helen Schucman stemde erin toe hem te helpen die weg te vinden. Klaarblijkelijk is deze Cursus het antwoord op hun zoektocht.

Een cursus in wonderen (ECIW) is één van de vele spirituele leerwegen die de mensheid ter beschikking staan bij het proces van Zelfrealisatie.
Het boek – in échte cursusvorm weergegeven – wil een gids en steun zijn bij de zoektocht naar de essentie van wie of wat wij in waarheid werkelijk zijn: Liefde.De Cursus is uitermate praktisch van aard, krachtig in uitwerking en in essentie eenvoudig:

 

• Praktisch: door anders - met visie - te leren kijken naar de gebeurtenissen in je leven. Deze visie stelt je in staat een andere kijk te verwerven: alles is een uitdrukking van liefde of een roep om liefde! Door louter en alleen met deze visie waar te nemen, worden situaties anders ervaren: vrediger en liefdevoller. Tegelijkertijd biedt deze nieuwe waarneming de mogelijkheid om het verleden te helen.

 

• Krachtig: door louter en alleen met deze andere kijk waar te nemen ervaar je meteen vrede, vreugde en vrijheid. Uiterst welkome geschenken!

 

• Eenvoudig: omdat de Cursus je herinnert dat je altijd maar twee keuzemogelijkheden hebt: je kiest altijd tussen liefde of angst. Waarbij liefde als de enige werkelijkheid wordt onderkend en duidelijk wordt dat angst niet bestaat.

 

De Cursus hanteert twee centrale begrippen die hierin behulpzaam zijn: wonderen en vergeving.

 

Wonderen worden gezien als ‘het anders leren kijken’ naar jezelf, naar mensen en uiterlijke omstandigheden. Een wonder noemt de Cursus 'een omslag in de waarneming': een switch van angst naar liefde. Deze liefdevolle blik verwerven zijn de wonderen die de cursus beoogt.

Vergeving is het herkennen en het terugnemen van oordelen en projecties en de bereidheid om deze op te geven c.q. eraan voorbij zien.

Een zin die hierbij past uit de Cursus luidt: ‘Wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn?’ Waarbij ‘gelijk hebben’ staat voor oordelen. En ‘gelukkig zijn’ voor de bereidheid deze oordelen op te geven.

Een mooie kernachtige samenvatting wat Een cursus in wonderen is, staat verwoord in de inleiding van het boek:

‘De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven.

Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.'
(Een cursus in wonderen: In.1:6 – 8; 2:1-4)

In al mijn activiteiten, het dagelijks werk en leven vormt het gedachtegoed uit Een cursus in wonderen mijn inspiratiebron, uitgangspunt en fundament. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dankzij Een cursus in wonderen de liefde, vreugde en innerlijke rust in mezelf heb teruggevonden. Deze deel ik graag met allen die ik ontmoet.

Van harte welkom!

Meer online informatie over Een cursus in wonderen:
www.miraclesincontact.nl