Pasen 2023: turbulente tijden vragen om een andere aanpak…

Pasen 2023: turbulente tijden vragen om een andere aanpak….

Het lijken turbulente ja zelfs stormachtige tijden te zijn waarin we zijn aanbeland. En wellicht groeit het de komende tijd nog uit tot orkaankracht.

En toch weten we allemaal: aan de randen en de oppervlakte van de orkaan is er veel turbulentie, maar in het oog van de orkaan is het rustig…..

We lijken daardoor kinderen van de storm te zijn.

En we proberen de wereldse problemen aan de oppervlakte op te lossen….
Daar tref je echter alleen turbulentie aan.

En elke verandering die we op dat niveau proberen aan te brengen wakkert de turbulentie alleen maar verder aan.

Zie hier deze tijd, een eindeloze lijst van schijnbaar onoplosbare problemen.

We hebben een niveau dieper te gaan…

Naar binnen in plaats van naar buiten.
Zodat we de stilte in onszelf ontdekken.

In de stilte ligt kracht!

De kracht om alles met nieuwe ogen te bezien.
Met ogen van het hart, ogen van liefde.

Om vanuit deze stilte óók de buitenste randen op te zoeken en daar ons licht te laten schijnen.

Want in waarheid zijn wij een kind van de liefde, kind van het licht. Een kind van het universum.

En daartoe behoren ook de stormen aan de oppervlakte.
Want alles wat je met licht en liefde beziet daar verbind jij je mee.

Verbinding is dé sleutel. Want verbinding is liefde.
Daardoor verdwijnt het idee en het gevoel van ‘afgescheiden te zijn van elkaar’ in het niets.

Een cursus in wonderen zegt het zo:

‘Diep in jou is alles wat volmaakt is, klaar om door jou heen naar de wereld uit te stralen. Het zal een remedie zijn voor alle verdriet en pijn en angst en verlies…..’

Ga dieper, dieper naar binnen.
Naar de stilte van het hart.
Daar vallen alle dingen eenvoudig op zijn plek.

Eenvoud is eigen aan liefde, gecompliceerdheid is eigen aan het ego. Beide staten van zijn, zijn in ons te vinden.

Het is aan mij om te bepalen vanwaaruit ik wil leven: liefde of ego?
Een opstandingsleven met de nieuwe wereld tot gevolg?
Wil ik dat?

Of doorgaan op de oude voet met als weerspiegeling de oude wereld die we sinds mensenheugenis kennen.

Met Pasen vieren we jouw opstandingsleven!
Leef in licht en liefde en glorie.

Of niet natuurlijk….

In alles ben je zoals altijd vrij!

– Peter Winteraeken

Afbeelding: tekst aangetroffen in de abdij van Averbode (B) tijdens een retraite die ik aldaar op 1 en 2 april 2023 samen met Linda Rood mocht begeleiden.