Colofon

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en ik deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en de informatie op deze website geen rechten ontleend worden. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke (gevolg)schade door fouten en/of tekortkomingen van deze website.

Trademarks, Copyrights, Beeldmateriaal en Logo’s

De auteursrechten van de op deze website gebruikte merknamen en beeldmerken behoren toe aan aan hun rechtmatige eigenaren.

  • ‘Een cursus in wonderen’: Foundation for Inner Peace, P.O. Box 598, Mill Valley, California.
  • De auteursrechten van de op deze website geplaatste content, zo ver niet anders vermeld, behoren toe aan Peter Winteraeken, Wilhelminalaan 71, 6101 JD ECHT. Alleen na expliciete toestemming mag hier naar verwezen worden (deep-linking) of herpublicatie plaatsvinden.
  • Enkele van de op deze website gebruikte beelden zijn afkomstig van Pixabay en Unsplash
PLANNED Designed Build
in collaboration with