Betalings- & Annuleringsvoorwaarden

Inschrijving en betaling

Individueel consult

Geef tijdig door wanneer je de afspraak wilt verzetten of afzeggen. Wanneer een individuele afspraak minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wordt een afspraak binnen 48 uur afgezegd dan zullen de normale consultkosten in rekening worden gebracht, die gelden voor de sessie.

1-Daagse activiteit

Svp het deelnamebedrag vóór aanvang van de activiteit overmaken, daarvan is
€ 40,00 niet restitueerbaar.

Meerdaagse activiteit of serie bijeenkomsten in het kader van een jaargroep/training/workshop/retraite/reizen

De inschrijving is definitief bij ontvangst van € 80,00 als aanbetaling, daarvan is € 40,00 niet restitueerbaar. 

Graag het restant deelname bedrag 1 maand vóór aanvang van de activiteit overmaken. 

Bedragen kleiner dan € 80,00: graag binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur overmaken, daarvan is € 40,00 niet restitueerbaar.  

Maatwerk

Mochten de kosten voor deelname een drempel vormen dan is overleg hierover mogelijk.

Donaties

Peter Winteraeken, Praktijk voor Bewust Zijn is geen ANBI instelling.

Daarom zijn donaties gericht aan Peter Winteraeken, Praktijk voor Bewust Zijn, niet aftrekbaar als giften bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Annulering

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 10% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 40,00.
  • Tussen 1 en 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 25% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 40,00.
  • Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de bijeenkomsten / workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 50% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 40,00.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer de volledige hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 40,00.
  • Indien de deelnemer zelf zorgdraagt voor een vervanger is geen bedrag verschuldigd bij annulering van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse. 
  • Bedragen de deelnamekosten tussen de € 20,00 en € 40,00 dan wordt bij niet tijdige annulering van de activiteit door de deelnemer dit daadwerkelijke bedrag als niet restitueerbaar aangemerkt.

 

Indien de deelnamekosten minder dan € 20,- bedragen of als deelname kosteloos is dan zijn de annuleringsvoorwaarden en de aanbetaling niet van toepassing.

Het niet restitueerbaar bedrag van €40,00 dat in deze annuleringsvoorwaarden is opgenomen bedragen de gemaakte administratiekosten.