EGO = Even Geen Ontwikkeling!

Ik vind dit een fijne en zachte omschrijving van het ego.
Dank je wel voor het delen van deze omschrijving Dennis Hardeman (RL)!

Dennis en ik komen regelmatig bijeen om samen in gesprek te gaan over de dagelijkse werkboeklessen uit Een cursus in wonderen (ECIW).
Hier tref je een recente video van ons aan: https://lnkd.in/eH7bWm5j

ECIW is een uiterst praktische en complete spirituele leerweg om je thuis te brengen bij je werkelijke identiteit die liefde is.

ECIW is, zoals die zelf zegt, één van de vele spirituele leerwegen van de universele cursus: terugkeren naar liefde.

ECIW is vooral praktisch van aard. Gericht op het opdoen van nieuwe ervaringen in het klaslokaal dat leven heet.

Met name is ECIW gericht op het bewust worden van de zelf opgeworpen blokkades tegen het gewaarzijn van onze natuurlijke staat die liefde heet.

De blokkade is in één woord samen te vatten in het ‘ego’.

Het ego bestaat louter uit een bundeling van overtuigingen en gedachten die we zijn gaan geloven én die niet waar zijn.

Slechts ons geloof schenkt het ‘ego’ tijdelijk leven.
Haal het geloof uit ego overtuigingen en gedachten terug en je ervaart opnieuw de werkelijkheid die je bent en met iedereen deelt.

ECIW betitelt het ego niet als goed of slecht, slechts als onwaar.

Normaliter is onze geest gevuld met zowel egogedachten alsook liefdevolle gedachten.

De kunst is nu juist de egogedachten eruit te filteren, ze te leren herkennen en te leren (door)zien.

Ze niet meer te willen geloven.
Niet omdat het niet mag maar omdat ze jou niet brengen wat je werkelijk verlangt.

Ego gedachten geloven brengt afscheiding, afstand, onrust, conflict en verdeeldheid teweeg binnen menselijke relaties: in het groot en klein.

Het favoriete middel van het ego hierbij is oordelen.

ECIW buigt deze weg om: van oordelen naar vergeving.
En hier geldt niet de oude betekenis van vergeving, waarbij de een de ander vergeeft. De vergeving die ECIW hanteert is dat alle vergeving zelfvergeving betreft. Het is het middel waarmee het favoriete spel van het ego – oordelen – stopt. En zodoende ruimte creëert in je geest voor liefde.

In feite is ECIW dus een leerweg van angstig egodenken naar liefdevol denken.

Terugkeren naar liefde, naar een vredige staat van zijn.

Daar kan ECIW uiterst behulpzaam bij zijn, is mijn ervaring.
En voel je vrij om een spirituele leerweg te vinden die bij jou past.

ECIW past bij mij.
Omdat het een fenomenale en diepe inkijk biedt van het ego en hoe het ego werkt, zonder daarin te geloven.

En bevind ik me weer eens in een ego patroon?

Geen nood hoor!
Het is dan even ego tijd: ‘even geen ontwikkeling’.

Dat maakt me niet fout, schuldig of slecht.
Het is slechts een vergissing, niet meer, niet minder.

Gelukkig kan ik ego patronen steeds beter herkennen en daardoor eruit stappen.

Dank je wel ego!

Toch nog ontwikkeling! 😉

– Peter Winteraeken

#Eencursusinwonderen#Onvoorwaardelijkeliefde#innerlijkevrede